Haridus- ja Teadusministeeriumi piirkonna eksperdid

Alates 01.09.2017 on jõustunud uus hariduskorralduslik muudatus, mille kohaselt õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelvalvet  viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhja piirkonna välishindamisosakonna ekspert on:

Piret Hiisjärv
piret.hiilsjärv@hm.ee
7354076

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste piirkondlik ekspert

Pärje Ülavere
parje.ylavere@hm.ee
5346448

Täpsem informatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt