Nõlvaku Lasteaed tugineb õppe- ja kasvatustegevustes suures osas väärtuskasvatuslikele metoodikatele ning pöörab järjepidevalt tähelepanu nii laste kui lasteaia töötajate süsteemsele isiksuse kasvamist toetava keskkonna loomisele. Muu hulgas rakendatakse laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks Samm-sammult õppeprogrammi, Tarkuste Hoidise metoodikat ja  Sina Suudad Seda! pilootprogrammi.

 

SAMM-SAMMULT ÕPPEPROGRAMM

on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on õpetada lastele

• õpioskusi

• empaatiat

• tunnetega toimetulekut

• probleemide lahendamise olulisi samme

Loe täpsemalt Samm-sammult õppeprogrammi kohta SIIT!

TARKUSTE HOIDISE METOODIKA....

on Eesti rahvapärimusel põhinev metoodika lasteaedadele ja algkoolidele, mille eesmärgiks on õpetada 

  • alusväärtuseid ja nende alaväärtuseid nagu hoolivus, julgus, ausus, sallivus, tarkus, armastus, sõprus, vastutus, järjepidevus jne.
  • kuidas laps väärtusi omandab ja kuidas seda väärtuste maailma läbi mänguliste tegevuste lapsele lähemale tuua.
  • kuidas kasutada meie rahvakultuuri pärimust lapsele väärtuste tutvustamiseks?
  • konkreetseid tegevusi, mänge, laule, jutte ja õuetegevusi lastele konkreetse väärtuse tutvustamiseks.

Loe täpsemalt Tarkuste Hoidise metoodika kohta SIIT!

SA SUUDAD SEDA! METOODIKA...

on programm, mis õpetab lastele mitmeid erinevaid oskusi, mida tal on vaja, et olla edukas ja õnnelik. Metoodika eesmärgiks on koos viie käpiknukuga õpetada läbi mänguliste tegevuste, laulude, juttude, aktiivsete õppetegevuste ja vestluste

  • viite põhioskust: enesekindlus, sihikindlus, korraarmastus, teistega läbi saamine ja emotsionaalne visadus
  • viie põhioskuse igapäevaellu rakendamist

Loe täpsemalt Sina Suudad Seda! (You Can Do It!) metoodika kohta SIIT!