Valla tugispetsialistid

Lapsevanemaid nõustavad Saue valla tugispetsialistid:

Signe Algma
Amet: lastekaitsespetsialist
Telefon: 654 1136, 5866 0485
E-posti aadress: signe.algma@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus
   
Margit Ots
Amet: haridusspetsialist
Telefon: 679 0177, 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Helen Veensalu
Amet: erivajadustega laste spetsialist
Telefon: 662 7300, 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, jurist
   
Sirli Tamm
Amet: valla logopeed
Telefon: 5884 0583
E-posti aadress: sirli.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, logopeedia
   
Mihkel Velström
Amet: psühholoog
Telefon: 5341 5533
E-posti aadress: mihkel.velstrom@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoog
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse